Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Številne raziskave in izkušnje držav, kjer so z zakonodajo olajšali dostopnost konoplje za osebno rabo, kažejo, da to predstavlja veliko tveganje za zdravje in varnost pri delu in varnost v prometu ter ogroža zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Zato na referendumu glasujmo proti.
Pojavnost rakavih bolezni kože in drugih bolezni zaradi UV-sevanja in visokih temperatur v Sloveniji narašča, zato so strokovnjaki na novinarski konferenci 10. maja opozorili na pomen preprečevanja izpostavljenosti soncu pri delu in prostočasnih dejavnostih na prostem.
Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki ga obeležujemo 28. aprila, je Mednarodna organizacija dela (angleško International Labour Organization - ILO) posvetila tveganjem pri delu zaradi podnebnih sprememb, kamor sodijo tudi vročinski valovi in UV-sevanje.
Letošnja srečanje mreže za PZD, ki je bilo 29. 11. 2023, smo posvetili pravilniku o poklicnih boleznih, promociji zdravja z vidika finančnega nadzora in delovne inšpekcije ter razpravi o menedžerskih pregledih.
Letošnje izobraževanje svetovalcev za promocijo zdravja Čili za delo se je 10. oktobra zaključilo z modulom Kemijski dejavniki tveganja. Tako je s seminarskim delom izobraževanja opravila že sedemnajsta generacija udeležencev.

Dolgotrajna izpostavljenost soncu je eden od najpomembnejših dejavnikov za razvoj kožnega raka, tveganje za zdravje pri delu na prostem pa predstavljajo tudi visoke temperature.V kampanji Sonce peče, nič ne reče zato opozarjamo na pomen zaščite.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki