Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

KIMDPŠ je ob svoji 50-letnici organiziral strokovno srečanje, ki je pod sloganom V prihodnost na izkušnjah preteklosti potekalo 18. in 19. maja 2022 v Ljubljani. Na srečanju so bili predstavljeni pomembni izzivi, projekti in aktivnosti na področju zdravja delavcev, poklicnih voznikov in športnikov. Objavljamo gradiva in posnetke s srečanja.
Letošnje srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo 10. novembra na daljavo, je bilo posvečeno številnim spremembam, ki jih je v organizacije prinesla epidemija covida-19 in bodo v veliki meri krojile delo in delovne odnose tudi v prihodnosti. Če ste srečanje zamudili, si lahko ogledate posnetek.
Cepljenje nudi najučinkovitejšo zaščito pred covidom-19. Dovolj visoka precepljenost prebivalstva bo omogočila postopno vračanje v normalne tirnice in opuščanje drugih preventivnih ukrepov. Odločitev o cepljenju naj temelji na zanesljivih in ažurnih podatkih. Zbrali smo nekaj najpomembnejših informacij in jih izdali v obliki letaka.
Minister za zdravje poziva izvajalce medicine dela k aktivnejši vlogi za povečanje deleža cepljenih proti covidu-19 med delovno populacijo. Zaradi izjemno hitrega širjenja zelo invazivne različice virusa delta se namreč pričakuje nov val naraščanja okužb in s tem tudi ponovno uvajanje omejitvenih ukrepov ter zapiranje gospodarstva.
Pri delu na prostem v poletnih mesecih je treba poskrbeti za ustrezno prilagoditev delovnih mest z uvedbo organizacijskih in drugih zaščitnih ukrepov ter tako omejiti negativne vplive sončnega sevanja in visokih temperatur na zdravje delavcev. Zaščita pred soncem in njegovimi negativnimi učinki pa je pomembna tudi pri prostočasnih dejavnostih na prostem.
KIMDPŠ je 20. in 21. aprila organiziral spletni simpozij o raziskavi zdravstvenega stanja skupin delavcev v poklicnem zavarovanju, ki se ga je udeležilo okoli 180 strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu ter predstavnikov socialnih partnerjev. Simpozij je odprl minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ