Izobraževanja

> Domov > Izobraževanja

Izobraževanja

   Delavnica za zaposlene Varno delo na soncu

   Izobraževanje za svetovalce za promocije zdravja pri delu (Čili za delo)

   Seminar o promociji zdravja pri delu

   Seminar o ergonomskih ukrepih na delovnem mestu

   Seminar Psihologija in organizacija dela

   Seminar o psihoaktivnih snoveh

   Delavnice o promociji zdravja pri delu za male delodajalce

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki