Seminar o psihoaktivnih snoveh

> Domov > Izobraževanja > Seminar o psihoaktivnih snoveh

Seminar o psihoaktivnih snoveh

ProgramDatum izvedbe

Še ni določen, glede na interes pa je mogoče datum izvedbe prilagoditi udeležencem.

Ciljna skupina

Kadrovski delavci, strokovni delavci za varnost pri delu in predstavniki drugih služb, ki v organizacijah skrbijo za zaposlene in njihovo zdravje.

Kotizacija

Kotizacija za srečanje znaša 190,00 EUR (vključno z DDV).

Informacije

Tanja Urdih Lazar,
tel.: 01 522 26 92,
e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki