Dogodki

> Domov > Dogodki

Dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu 2022
Z letošnjim srečanjem Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki bo 7. decembra v Grand hotelu Union, bomo obeležili 15-letnico programa Čili za delo in izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu.
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2022
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.
Strokovno srečanje ob 50-letnici KIMDPŠ
KIMDPŠ ob svoji 50-letnici organizira strokovno srečanje, ki bo 18. in 19. maja v Grand hotelu Union v Ljubljani.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu
Po lanskem premoru bomo letos ponovno organizirali srečanje Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki bo 10. novembra na daljevo prek aplikacije Zoom. Srečanje bo posvečeno srpemembam, ki jih je v organizacije prinesla epidemija covida-19 in bodo v veliki meri krojile delo in delovne odnose tudi v prihodnosti.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki