Dogodki

> Domov > Dogodki

Dogodki

Spletna predavanja: Covid-19 in delovno okolje

Delovne organizacije so bile zaradi pojava novega koronavirusa prisiljene uvajati številne ukrepe za preprečevanje okužbe, hkrati pa morajo zaradi omejitev na ravni države nenehno prilagajati tudi delovne procese, reorganizirati kader ali začasno zaustavljati svoje delovanje. Pri tem se odpirajo številna praktična in strokovna vprašanja, na nekatera poskušamo odgovarjati v naših spletnih predavanjih.

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2020
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006. Letošnje izobraževanje bo potekalo od 10. septembra do 9. oktobra.
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu 2019
Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa smo 14. novembra ponovno organizirali naše že tradicionalno srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je letos potekalo v salonu Orhideja uHotela (nekdanji Grand hotel Union Business) v Ljubljani.
1. simpozij o poklicnem zavarovanju v okviru projekta PREMIK
1. simpozij o poklicnem zavarovanju bo potekal v torek, dne 8. 10. 2019, v Srebrnem salonu Grand hotela Union v Ljubljani.
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2019
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006. Letošnje izobraževanje bo potekalo od 12. septembra do 11. oktobra.
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu 2018
Letošnje srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu z naslovom Preprečimo kemijska tveganja v delovnem okolju je potekalo 13. novembra v ljubljanskem Grand hotelu Union.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ