Dogodki

> Domov > Dogodki > Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2024

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2024

Vabimo vas, da se udeležite Izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD), ki bo potekalo dvakrat oz. trikrat tedensko od 19. septembra do 18. oktobra, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Grablovičeva ulica 42, Ljubljana) med 9. in 16.uro.

Za več informacij pišite na: katja.draksler@kclj.si

Izobraževanje je sofinancirano, prispevek udeležencev znaša 450,00 EUR. Dodaten strošek v okvirnem znesku 200 EUR predstavlja še naročilo podatkov o bolniškem staležu pri NIJZ, ki jih udeleženec potrebuje za izdelavo načrta promocije zdravja pri delu za podjetje (projektna naloga).


Termini izobraževanja

Predavanja in vaje:

 • 19. in 20. sept.
 • 26. in 27. sept.
 • 3. in 4. okt.
 • 9., 10. in 11. okt.
 • 17. in 18. okt.

Okvirni termini preverjanja znanja:

 • 7. nov. – pisno preverjanja znanja


Obseg izobraževanja


Izobraževalni program obsega splošne vsebine in osem modulov v skupnem trajanju 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje).

Moduli so:
 • Zdravje in promocija zdravja pri delu
 • Timsko delo
 • Načrtovanje programov in projektov promocije zdravja pri delu
 • Analiza zdravja delavcev
 • Ergonomski dejavniki tveganja
 • Kemijski dejavniki tveganja
 • Dejavniki tveganja za poškodbe
 • Organizacija dela
 • Doživetja preobremenjenosti pri delu
 • Varovanje dostojanstva pri delu
 • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi
 • Prehrana
 • Gibanje
Izobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki ima tri dele:
 • pisni del: pisno preverjanje znanja;
 • projektna naloga z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju: analiza zdravja in predlog ukrepov za reševanje ugotovljene problematike, povezane z zdravjem zaposlenih;
 • ustni del: predstavitev programa promocije zdravja in ustno preverjanje znanja.

Kdo se lahko prijavi?


Merila za izbor kandidatov za svetovalce:
 • Izobrazba: višja ali visoka izobrazba z naslednjih področij: organizacija dela, upravljanje človeških virov, socialno delo, varstvo pri delu, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, kemijska tehnologija in živilska tehnologija itd.
 • Delovne izkušnje: vsaj 3 do 5 let na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma promocije zdravja, zdravstvene vzgoje oziroma na sorodnih področjih. Zaželene so izkušnje na področju izvajanja/vodenja projektov, izobraževanja odraslih, svetovanja, vodenja skupin itd.
 • Drugo: pripravljenost za redno obiskovanje predavanj in delavnic ter motivacija za dodatne obremenitve.
Število udeležencev je omejeno.

Kaj dela svetovalec za PZD?


Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za izvajanja programa in koordinirajo.
Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki