Delavnice o promociji zdravja pri delu za male delodajalce

> Domov > Izobraževanja > Delavnice o promociji zdravja pri delu za male delodajalce

Delavnice o promociji zdravja pri delu za male delodajalce

Namen delavnic

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima področje promocije zdravja pri delu (PZD) oz. načrtovanje ukrepov promocije zdravja, predvsem pa mikro in malim podjetnikom ter samostojnim podjetnikom, ki v promociji zdravja prepoznajo koristi za posameznika, za delovno organizacijo in za družbo ter si želijo in svojim najbližjim sodelavcem

V delavnici bodo na zgoščen način predstavljena priporočila za načrtovanje in izvajanje promocije zdravja pri delu, prilagojena mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom.

Udeleženci v 1. delu delavnice (22. 4. 2015) prejmejo ključne informacije o promociji zdravja in argumente za uvajanje programov PZD, seznanijo se z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki je promocijo zdravja uvedel kot zakonsko obvezo za vse delodajalce.

Udeleženci v tem delu prejmejo tudi »Priročnik za promocijo zdravja pri delu: Zdravi delavci v zdravih organizacijah« s strokovnimi, jasnimi in usmerjenimi priporočili kako do učinkovitih programov promocije zdravja pri delu in boljšega zdravja delavcev tudi v mikro in malih podjetjih. Podana so tudi navodila, kako pripraviti učinkovit načrt promocije zdravja za svoje mikro ali malo podjetje.

V času do 2. dela delavnice (7. 5. 2015) udeleženci v skladu s prejetimi navodili izdelajo Načrt promocije zdravja za svoje mikro ali malo podjetje, pri tem pa so jim strokovnjaki za promocijo zdravja na delovnem mestu na voljo z nasveti in predlogi.

V drugem delu delavnice vsak udeleženec predstavi svoj načrt promocije zdravja za svoje mikro ali malo podjetje, ki ga ostali strokovnjaki za promocijo zdravja ovrednotijo oz. kritično presodijo prednosti in pomanjkljivosti. Po predstavitvi načrtov promocije zdravja s katerimi udeleženci v svojih delovnih okoljih prispevajo k boljšemu zdravju in počutju (svojih) zaposlenih, le-ti prejmejo tudi potrdila.


Program delavnic Načrtovanje promocije zdravja pri delu za mikro in mala podjetja - v dveh delih, 22. 4. 2015 in 7. 5. 2015Datum izvedbe

22. april in 7. maj 2015.


Kotizacija in prijava

Kotizacija vključuje udeležbo na obeh delih delavnice, gradivo ter okrepčilo med odmori.

Kotizacija za udeležbo znaša 85,00 EUR (z DDV) za plačilo do 15. 4. 2015, potem 95,00 EU (z DDV).

Prijavite se s priloženo prijavnico.

Informacije

Informacije po e-pošti: tanja.urdihlazar@kclj.si


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki