Izobraževanje za svetovalce za promocije zdravja pri delu

> Domov > Izobraževanja > Izobraževanje za svetovalce za promocije zdravja pri delu (Čili za delo)

Izobraževanje za svetovalce za promocije zdravja pri delu (Čili za delo)

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD) se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006. Poteka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Grablovičeva ulica 42, Ljubljana) vsaj enkrat letno. Seminarski del običajno poteka v septembru in oktobru, in sicer ob petkih in četrtkih pet zaporednih tednov ter obsega skupaj 11 dni.

Izobraževanje sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, prispevek udeležencev znaša 450,00 EUR.

Vsebina programa

Izobraževalni program traja skupaj 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje). Obsega devet temeljnih modulov:

 • Zdravje in promocija zdravja pri delu
 • Timsko delo
 • Načrtovanje programov in projektov promocije zdravja pri delu
 • Analiza zdravja delavcev
 • Ergonomski ukrepi na delovnem mestu
 • Kemijski dejavniki tveganja
 • Dejavniki tveganja za poškodbe
 • Organizacija dela
 • Doživetja preobremenjenosti pri delu
 • Varovanje dostojanstva pri delu
 • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi
 • Prehrana
 • Gibanje
Izobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki ima tri dele:
 • pisno preverjanje znanja,
 • priprava seminarske naloge z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju: analiza zdravja in predlog ukrepov za reševanje ugotovljene problematike, povezane z zdravjem zaposlenih;
 • ustni del: predstavitev programa promocije zdravja.

Kdo se lahko prijavi?

Merila za izbor kandidatov za svetovalce:
 • Izobrazba: višja ali visoka izobrazba z naslednjih področij: upravljanje človeških virov, organizacija dela, socialno delo, varstvo pri delu, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, kemijska tehnologija, novinarstvo in živilska tehnologija.
 • Delovne izkušnje: vsaj 3 do 5 let na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma promocije zdravja, zdravstvene vzgoje oziroma na sorodnih področjih. Zaželene so izkušnje na področju izvajanja/vodenja projektov, izobraževanja odraslih, svetovanja, vodenja skupin, pisanja člankov.
 • Drugo: pripravljenost za redno obiskovanje predavanj in delavnic ter motivacija za dodatne obremenitve.
Na izobraževanje bomo sprejeli največ 25 udeležencev.

Kaj dela svetovalec za PZD?

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za samostojno izvajanja programa in koordinirajo njeno delo.

Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki