Namen projekta

> Domov > Čili za delo > Namen projekta

Namen projekta

Program si prizadeva za celostno skrb za zdravje, saj ponuja rešitve za ukrepanje na nekaterih najbolj problematičnih področjih za zdravje zaposlenih, na inštitutu pa si nenehno prizadevamo z vsebinskimi dopolnitvami zajeti vse glavne dejavnike tveganja za zdravje v delovnem okolju in oblikovati ukrepe, s katerimi bi ta tveganja zmanjšali ali odpravili.

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati. Hkrati pa želimo vplivati tudi na spreminjanje okolja v korist zdravju, kar pomeni oblikovanje in sprejemanje zdravju naklonjene politike, tako na ravni državi kot na ravni podjetja, in omogočanje ter spodbujanje ponudbe izbir (npr. tudi izdelkov in storitev), ki koristijo zdravju.

Pripravo in izvedbo programa smo razdelili v tri glavne faze:

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki