Časopis Čili za delo

> Domov > Aktualno > Časopis Čili za delo

Časopis Čili za delo

Časopisi Čili za delo so občasne publikacije, ki jih izdajamo v okviru letnih kampanj osveščanja o pomenu skrbi za zdravje delavcev.Oktober 2016December 2013


September 2012


September 2011
 

September 2010


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki