Vpliv azbesta na zdravje

> Domov > Podatki, raziskave > Vpliv azbesta na zdravje

Vpliv azbesta na zdravje

Ocenjujemo, da je bilo v Sloveniji azbestu neposredno izpostavljenih okoli 3.000 delavcev, potencialno pa 23.000 delavcev. Če prištejemo še družine teh delavcev, ki so bili verjetno izpostavljeni zaradi prenosa azbestnih vlaken v družinsko okolje preko obleke in las, potem je bilo izpostavljenih še veliko več ljudi. Čeprav se je število izpostavljenih v delovnem okolju po prepovedi uporabe azbesta v industriji leta 1996 občutno znižalo, pa še vedno prihaja do izpostavljenosti azbestu tudi med delavci, med katerimi so med najbolj ranljivimi krovci.

Raziskave kažejo, da lahko izpostavljenost azbestu povezujemo z dolgo vrsto bolezni, kot so npr.: plevralni plaki, difuzne zadebelitve plevre in plevralni izliv, azbestoza, pljučni rak, maligni mezoteliom plevre in peritoneja, rak grla, rak jajčnikov. Številne od teh bolezni so lahko tudi usodne, predvsem maligni mezoteliom in pljučni rak.

Odkrivanje in verifikacijo poklicnih bolezni zaradi azbesta v Sloveniji ureja posebna zakonodaja, zato imamo tudi relativno dobre podatke o posledicah teh bolezni za zdravje delavcev, ki so delali z azbestom, in prebivalcev, ki so živeli v okolici tovarn azbest-cementnih izdelkov.

Interdisciplinarna  skupina  strokovnjakov  za  verifikacijo  poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ki deluje v skladu s to zakonodajo in ima sedež na KIMDPŠ, je v obdobju 1998-2011 obravnavala 2.533 oseb, od tega je pri 1.833 osebah potrdila poklicno bolezen za vsaj eno od diagnoz zaradi izpostavljenosti azbestu. Večina teh oseb je bila nekdaj zaposlenih v tovarnah, kjer so izdelovali cement-azbestne izdelke, precej pa je bilo tudi delavcev vzdrževalcev opreme in vozil, v katerih se nahaja azbest, ali delavcev pri izolaterskih delih. V več kot 170 primerih potrjenih poklicnih bolezni je šlo za maligne bolezni pljuč in drugih organov, kjer so obeti za preživetje zelo slabi.

Podatki kažejo, da incidenca mezotelioma eksponentno raste. Ugotovljena latentna doba je že več kot 40 let, med zbolelimi pa je tretjina takih, kjer je bila izpostavljenost azbestu minimalna.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki