ESPAD

> Domov > Podatki, raziskave > ESPAD

ESPAD

Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino – ESPAD

Raziskava ESPAD poteka v štiriletnih intervalih že vse od leta 1995. Do sedaj je potekala sedemkrat – leta 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 2015 in 2019. Tečejo pa že priprave za izvedbo leta 2024. Rezultati kažejo razširjenost uporabe psihoaktivnih snovi med 15- do 16-letnimi slovenskimi dijaki in dijaki iz preostalih sodelujočih držav ESPAD, kar omogoča primerjave in ugotavljanje trendov v času in prostoru. Na tej podlagi se pripravljajo različni preventivni ukrepi.

Raziskava ESPAD je prisotna v več kot 40 državah in pokriva skoraj celotno evropsko celino.

Zgodovina

Pobudo za mednarodno sodelovanje je dal leta 1993 Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah (CAN). Gradil je na izkušnjah skupine Pompidou (Svet Evrope), ki je preizkušala vprašalnik o uporabi drog med šolsko mladino v letih 1986–1988, in lastnih dolgoletnih izkušnjah na področju raziskav šolske mladine.

Prvo mednarodno srečanje raziskovalcev je omogočila skupina Pompidou, ki ves čas podpira sodelovanje raziskovalcev srednje in vzhodne Evrope. ESPAD sodeluje tudi z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v Lizboni, ki v zadnjih letih podpira tudi zbiranje podatkov, analitiko in poročanje.

Mednarodna koordinacija

Za mednarodno koordinacijo od leta 2016 skrbijo raziskovalci italijanskega Nacionalnega raziskovalnega sveta, ki pri tem tesno sodelujejo z EMCDDA.

Koordinacija v Sloveniji

ESPAD je v Sloveniji uvedla in jo do izvedbe v letu 2011 tudi koordinirala dr. Eva Stergar. Sedanja nacionalna koordinatorica raziskave je Tanja Urdih Lazar. Kadrovske, tehnične in finančne vire za izvajanje raziskave zagotavlja inštitut.

Raziskava ESPAD 2011 – mednarodni rezultati

Dostop tukaj

Raziskava ESPAD 2011 – slovenski rezultati

Dostop tukaj

Raziskava ESPAD 2015 mednarodni rezultati

Dostop tukaj

Raziskava ESPAD 2019 mednarodni rezultati

Dostop tukaj

Raziskava ESPAD 2019 (s primerjavo 2015) – slovenski rezultati

Dostop tukaj

Spletna stran: www.espad.org


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki