Zanimive povezave

> Domov > Zanimive povezave

Zanimive povezave

Canadian Centre for Occupational Health and Safety – CCOHS

Evropska komisija

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Portal MDDSZEM Varnost in zdravje pri delu

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP

EUROSTAT

Finnish Institute of Occupational Health – FIOH

International Commission on Radiological Protection

International Atomic Energy Agency

Nacionalni inštitut za javno zdravje

International Labour Organization – ILO, Safework

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Uprava za varstvo pred sevanji

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Urad za kemikalije

Occupational Health and Safety Adminitration - OSHA, USA

The National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, USA

Trade Union Congress – TUC, United Kingdom

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Zavod za varstvo pri delu

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

World Health Organization, Occupational Health

World Health Organization, Regional Office for Europe, Occupational Health

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki