Pogoji uporabe

> Copyright > Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Vsebina spletne strani cilizadelo.si je v celoti last Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa in je zaščitena v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Uporaba besedil ali delov besedil je dovoljena v nekomercialne namene le ob navedbi vira.

Znak Čili za delo je registriran kot znamka po Zakonu o industrijski lastnini in je vpisan v register znamk pod številko 200571383 na ime imetnika Univerzitetni klinični center Ljubljana. Brez dovoljenja imetnika znamke uporaba znaka Čili za delo ni dovoljena.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki