Publikacije

> Domov > Publikacije

Publikacije

Prvi slovenski učbenik o promociji zdravja pri delu
Predstavljamo vam učbenik Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu, ki so ga v celoti pripravili slovenski avtorji.
Priročniki Zdravi delavci v zdravih organizacijah
Vizija promocije zdravja pri delu (PZD) so zdravi ljudje v zdravih organizacijah.
Sanitas et labor
Periodična znanstveno-strokovna publikacija za področje medicine dela, prometa in športa, psihologije dela in promocije zdravja pri delu.
LEECH: Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju — izzivi za zdravstveno vzgojo
Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH  ...
Brošura "Delo Uglašeno z življenjem"
Projekt promocije duševnega zdravja pri delu MentHealthWork

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik