Koristi promocije zdravja pri delu

> Domov > Promocija zdravja > Koristi promocije zdravja pri delu

Koristi promocije zdravja pri delu

Delavci, ki delajo v kakovostnem delovnem okolju, so bolj zdravi in bolj motivirani. Posledično lahko pričakujemo, da:

  • se zmanjšajo stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo,
  • se zmanjša bolniški stalež,
  • se zmanjša delovna invalidnost,
  • se zmanjša fluktuacija delovne sile,
  • se poveča kakovost izdelkov in storitev,
  • je v organizaciji več inovacij,
  • se poveča produktivnost,
  • se poveča zadovoljstvo zaposlenih in strank ter
  • se izboljša ugled organizacije.

Poleg tega so raziskovalci so ugotovili, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja zmanjša odsotnost z dela za 12 % do 36 %. Izračunali so tudi razmerje med vložki v programe PZD in prihranki zaradi manjše odsotnosti z dela, ki naj bi segalo od 1 proti 2,5 do 1 proti 10,1. Hkrati raziskave kažejo, da je z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, mogoče prihraniti med 2,50 in 10,00 evrov.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki