Dogodki

> Domov > Dogodki > Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu 2019

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu 2019

Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa smo 14. novembra ponovno organizirali naše že tradicionalno srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je letos potekalo v salonu Orhideja uHotela (nekdanji Grand hotel Union Business) v Ljubljani.

Letošnje srečanje, podnaslovljeno Škodljive snovi v delovnem okolju, je bilo vsebinsko gledano nadaljevanje lanskoletne tematike in je bilo posvečeno rakotvornim snovem v delovnem okolju, šestim zanimivim predavanjem pa je sledila okrogla miza in podelitev potrdil svetovalcem za promocijo zdravja pri delu.

Program srečanja


Predstavitve z letošnjega srečanja:

Rakotvorne snovi v delovnem okolju
Izpostavljenost rakotvornim snovem pri proizvodnji kovin
Izpostavljenost rakotvornim snovem pri proizvodnji umetniškega stekla
Izpostavljenost rakotvornim snovem v lesni industriji
Kremenčev pesek  - pogosta rakotvorna snov v naših delovnih okoljih
Z delom povezane pljučne in kožne alergijske bolezni s primeri

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ