Publikacije

> Domov > Publikacije > Priročniki Zdravi delavci v zdravih organizacijah

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Priročniki Zdravi delavci v zdravih organizacijah

Priročniki Zdravi delavci v zdravih organizacijah so koristen pripomoček pri načrtovanju programov promocije zdravja pri delu. Izšli so v treh različicah glede na velikost organizacije: za srednje velika in velika podjetja in organizacije, za mala podjetja in organizacije ter za mikropodjetja. Kratka besedila dopolnjujejo shematski prikazi, ki bralca po korakih vodijo skozi proces sistematične priprave načrtov za promocijo zdravja – od priprave na program in analize zdravja do izvedbene faze in evalvacije s prilagajanjem načrta in ponovno izvedbo.

V drugem delu pa priročniki prinašajo priporočila za načrtovanje specifičnih ukrepov na področjih, pomembnih za zdravje pri delu:
1. Zdrava prehrana in gibanje
2. Preprečevanje poškodb
3. Preprečevanje izpostavljenosti škodljivim kemijskim snovem
4. Ergonomija pri delu
5. Organizacija dela
6. Preprečevanje in obvladovanje stresa in doživetij preobremenjenosti
7. Varovanje dostojanstva pri delu
8. Preprečevanje in obvladovanje uporabe psihoaktivnih snovi

9. Preprečevanje in obvladovanje nalezljivih in parazitskih bolezni

Priročnike lahko naročite s pomočjo priložene NAROČILNICE.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki