Projekti

> Domov > Projekti > Varno delo na soncu
< Nazaj na projekti

Varno delo na soncu

Poleg pozitivnih učinkov na človeka (predvsem tvorba vitamina D) ima sonce tako pri kratkotrajni intenzivni kot tudi dolgotrajni izpostavljenosti številne negativne posledice za zdravje.

Delo na prostem, še posebno v poletnih mesecih, navadno vključuje daljšo izpostavljenost rakotvornemu ultravijoličnemu sevanju (UV-sevanju) in visokim temperaturam, zato pomeni tveganje za zdravje delavcev.


Če vas zanima, kako zaščititi delavce in preprečiti učinke UV-sevanja, si lahko več o tem preberete na spodnji poveza

Več informacij ...
Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki