Projekti

> Domov > Projekti > Prestrukturiranje in zdravje
< Nazaj na projekti

Prestrukturiranje in zdravje

Znanstveni in empirični dokazi kažejo, da prihaja pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni prestrukturiranju podjetij, do večje obolevnosti in umrljivosti ter zmanjšane zaposljivosti. Ti negativni vplivi pa ne prizadenejo le tistih, ki po spremembah v podjetjih ostanejo brez zaposlitve, temveč tudi tiste, ki »preživijo«, torej ostanejo v podjetju, ter menedžerje. Pozabiti pa se ne sme tudi na družine delavcev in nenazadnje tudi ne na skupnosti, ki jih ti procesi posredno prizadenejo.

Razprave o prestrukturiranju v Evropski uniji so bile dolgo časa osredotočene predvsem na načine, kako se spopadati s spremembami na globalnih trgih, v zadnjih letih pa številni evropski programi (npr. MIRE) opozarjajo na vprašanje zdravja v procesih prestrukturiranja. Pokazala se je potreba po tem, da se preuči vplive prestrukturiranja na zdravje zaposlenih ter poišče takšne načine za načrtovanje in izvajanje sprememb, s katerimi bi omilili, če že ne preprečili negativne posledice za zdravje zaposlenih.

V mednarodne projekte, katerih cilj je predvsem uveljaviti načine družbeno odgovornejšega prestrukturiranja, se vključuje tudi KIMDPŠ.

Irene – Soočenje s tranzicijo

Hires Plus

Hires Dissem

Irene Renewals - Prenova pri prestrukturiranju


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki