Projekti

> Domov > Projekti > MentHealthWork – Delo. Uglašeno z življenjem.
< Nazaj na projekti

MentHealthWork – Delo. Uglašeno z življenjem.

Splošno o projektu

Projekt promocije duševnega zdravja pri delu MentHealthWork je bil 8. skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) v letih 2009-2010, ki je potekala pod sloganom »Delo. Uglašeno z življenjem«.

Namen projekta je bil vplivati na vlade, delodajalce in delavce, da bi razvijali in uvajali politike in ukrepe za:
  • promocijo duševnega zdravja pri delu,
  • preprečevanje težav v duševnem zdravju,
  • zgodnje odkrivanje duševnih in čustvenih motenj zaradi čimprejšnje pomoči zbolelim ter
  • podporo posameznikom po vrnitvi na delovno mesto po bolniškem staležu.
KIMDPŠ je vodil delovni paket, v okviru katerega je bila oblikovana celostna podoba projekta.
Projekt se je sofinanciral iz sredstev Evropske komisije, Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov.

Cilj projekta

Cilji projekta so bili:
  • povečati osveščenost podjetij, deležnikov in splošne javnosti o potrebah in koristih promocije duševnega zdravja pri delu;
  • pritegniti deležnike k sodelovanju v kampanji in jih prepričati v vlaganje v promocijo duševnega zdravja na delovnem mestu;
  • oblikovati uporabna in praktična merila in modele za promocijo duševnega zdravja pri delu ter
  • okrepiti izmenjavo izkušenj na področju promocije duševnega zdravja pri delu.

Kampanja za boljše duševno zdravje

Podjetja in organizacije so se lahko vključile v projekt tako, da so izpolnile spletni vprašalnik in s tem po eni strani preverile, kakšna je njihova skrb za duševno zdravje zaposlenih in kaj bi lahko storile, da bi svoje dejavnosti na tem področju izboljšala, po drugi strani pa na ta način kandidirale v izboru za model dobre prakse na področju promocije duševnega zdravja.

Na podlagi rezultatov vprašalnikov so nato partnerji v projektu izbrali modele dobre prakse, ki so bili predstavljeni tako na zaključni konferenci marca 2011 v Berlinu ter v publikaciji, ki je bila pripravljena ob koncu projekta. V 18 sodelujočih državah je vprašalnik izpolnilo skupaj 1834 podjetij, ki so v povprečju pa so dosegla 53 točk od 100 možnih.

Na podlagi dostopne literature in zbranih primerov dobre prakse so v projektu nastala gradiva, ki naj bi delodajalcem in delavcem olajšala uvajanje ukrepov za spodbujanje dobrega duševnega zdravja na delovnem mestu ter prepričala evropske deležnike in podjetja, da je potrebno in vredno vlagati v programe, ki pomagajo izboljšati duševno zdravje zaposlenih.

Kampanja v Sloveniji

Spletni vprašalnik je izpolnilo 126 slovenskih podjetij, ki so v povprečju zbrala 57 točk od 100 možnih. Med sodelujočimi podjetji je komisija KIMDPŠ izbrala 13 primerov dobre prakse, ki so v svoji skrbi za duševno zdravje zaposlenih posebej izstopala. Slovenija se je tako po deležu v projektu sodelujočih podjetij kot tudi glede na povprečno število zbranih točk uvrstila v zgornjo polovico držav, ki so izvajale projekt.

Podjetji Zdravilišče Radenci in Domel iz Železnikov, ki sta se pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika najbolje odrezali, sta si pridobili naziv »model dobre prakse«. Skupaj s primeri dobre prakse iz 18 sodelujočih držav sta bili predstavljeni v zaključni publikaciji projekta, medtem ko se je Zdravilišče Radenci predstavilo tudi na mednarodni konferenci, ki je bila v začetku marca 2011 v Berlinu.

V okviru projekta so bila pripravljena tudi promocijska gradiva: brošura in plakat, predmeti, ki so na hudomušen način opominjali na pomen skrbi za duševno zdravje posameznika (čepki za ušesa in raglje), ter spletna stran www.uglaseno-delo.si.Gradiva kampanje "Delo. Uglašeno z življenjem."Brošura "Delo. Uglašeno z življenjem."     Plakat "Delo. Uglašeno z življenjem."

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki