Dogodki

> Domov > Dogodki > Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2017

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2017

Vabimo vas, da se udeležite Izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD), ki bo potekalo dvakrat oz. trikrat tedensko od 14. septembra do 13. oktobra, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Poljanski nasip 58, Ljubljana) med 9. in 16. uro. Za več informacij pišite na: katja.draksler@kclj.si.

 

Izobraževanje je sofinancirano, prispevek udeležencev znaša 250,00 EUR.

 

 

Termini izobraževanja:

 

Predavanja in vaje:

 • 14. in 15. sept.
 • 21. in 22. sept.
 • 27., 28. in 29. sept.
 • 5. in 6. okt.
 • 11., 12. in 13. okt.

Drugi pomembni datumi:

 • 25. okt. – pisno preverjanja znanja
 • 10. ali 17. nov. – oddaja projektnih nalog

 

Obseg izobraževanja

 

Izobraževalni program obsega splošne vsebine in osem modulov v skupnem trajanju 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje).

 

Moduli so:

 • Zdravje in promocija zdravja pri delu
 • Timsko delo
 • Načrtovanje in izvajanje programov in projektov promocije zdravja pri delu
 • Analiza zdravja delavcev
 • Ergonomija pri delu
 • Kemijski dejavniki tveganja
 • Dejavniki tveganja za poškodbe
 • Organizacija dela
 • Doživetja preobremenjenosti pri delu
 • Varovanje dostojanstva pri delu
 • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi
 • Prehrana
 • Gibanje

Izobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki ima tri dele:

 • pisni del: pisno preverjanje znanja;
 • projektna naloga z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju: analiza zdravja in predlog ukrepov za reševanje ugotovljene problematike, povezane z zdravjem zaposlenih;
 • ustni del: predstavitev programa promocije zdravja in ustno preverjanje znanja.

 

Kdo se lahko prijavi?

 

Merila za izbor kandidatov za svetovalce:

 

Izobrazba: višja ali visoka izobrazba z naslednjih področij: organizacija dela, upravljanje človeških virov, socialno delo, varstvo pri delu, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, kemijska tehnologija, in živilska tehnologija itd.

Delovne izkušnje: vsaj 3 do 5 let na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma promocije zdravja, zdravstvene vzgoje oziroma na sorodnih področjih. Zaželene so izkušnje na področju izvajanja/vodenja projektov, izobraževanja odraslih, svetovanja, vodenja skupin itd.

Drugo: pripravljenost za redno obiskovanje predavanj in delavnic ter motivacija za dodatne obremenitve.


Na izobraževanje bomo sprejeli največ 25 udeležencev.

 

 

Kaj dela svetovalec za PZD?

 

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za izvajanja programa in koordinira.

 

Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik