Projekti

> Domov > Projekti > Hires Dissem
< Nazaj na projekti

Hires Dissem

KIMDPŠ je v letih 2011/2012 vodil evropski projekt Hires Dissem - Zdravje v času prestrukturiranja: Širjenje ekspertnega znanja (Health in restructuring: Dissemination of expert knowledge), v katerem so sodelovali še partnerji iz Italije, Poljske, Romunije in Španije.

Glavni cilj projekta je bil prevod publikacije Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in odzivi posameznih držav ter politike EU (Health in restructuring (HIRES): Recommendations, National Responses and Policy Issues in the EU) v jezike vseh petih sodelujočih držav. S prevodom knjige smo želeli tematiko prestrukturiranja in zdravja delavcev približati srednjemu menedžmentu. Srednji menedžerji so tisti, ki nosijo veliko breme prestrukturiranja v delovnih organizacijah, saj izvajajo ukrepe, ki jih določijo nadrejeni, hkrati pa morajo poskrbeti za podrejene. Zaradi pomanjkanja znanj in veščin za izvajanje sprememb v delovni organizaciji in nehvaležnega položaja med nadrejenimi in podrejenimi so tudi sami izpostavljeni velikemu stresu na delovnem mestu.

Projekt smo zaključili s srečanjem, kjer smo predstavili rezultate preteklih projektov s področja zdravja in prestrukturiranja in končni izdelek projekta HIRES Dissem – prevod knjige (Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in odzivi posameznih držav ter politike EU).

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki