Projekti

> Domov > Projekti > Delovna mesta brez Covid-19
< Nazaj na projekti

Delovna mesta brez Covid-19

Širjenje novega koronavirusa lahko učinkovito preprečujemo s higieno rok in prostorov, vzdrževanjem ustrezne razdalje (najmanj 1,5 metra) in nošenjem zaščitne maske.

Te ukrepe je treba smiselno prilagoditi in vzdrževati tudi v delovnem okolju, da bi lahko pred boleznijo zaščitili zaposlene in preprečili širjenje okužbe na druge skupine prebivalcev.


Če vas zanima, kako širjenje koronavirusa učinkovito preprečiti, si preberite na spodnji povezavi.

Več informacij ...
Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik