Aktualno

> Domov > Aktualno > Promocija zdravja – pot za preprečevanje poklicnih bolezni ali (ne)upravičen strošek

Novice

< Nazaj na novice

Promocija zdravja – pot za preprečevanje poklicnih bolezni ali (ne)upravičen strošek

Letošnje srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu je potekalo 29. novembra pod naslovom Promocija zdravja – pot za preprečevanje poklicnih bolezni ali (ne)upravičen strošek. Srečanje je bilo v prvem delu posvečeno predstavitvi Pravilnika o poklicnih boleznih in prvih izkušnjah pri njegovem izvajanju. Predavanju dr. Andree Margan, vodje Centra za medicino dela in prometa na KIMDPŠ, je sledila razprava, ki jo je vodila predstojnica inštituta prof. dr. Metoda Dodič Fikfak.

V drugem delu je bilo govora o promociji zdravja pri delu z vidika služb finančnega nadzora, kjer sta sodelovali vodja Sektorja za sistem obdavčitev dohodkov in premoženja na Ministrstvu za finance mag. Petra Istenič in vrhovna državna revizorka na Računskem sodišču RS Nataša Musar Mišeljić, kako poteka nadzor delovnih inšpektorjev nad promocijo zdravja, pa je predstavil direktor Inšpekcije varnosti in zdravja pri delu na Inšpektoratu za delo Slavka Krištofelc.

Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo o upravičenosti menedžerskih pregledov, na kateri so sodelovali Tanja Mate z Ministrstva za zdravje, Dani Mirnik iz Združenja za medicino dela, prometa in športa Slovenskega zdravniškega društva, Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev Slovenije in Slavko Krištofelc z Inšpektorata za delo, vodila pa prof. dr. Dodič Fikfak.

Tako predavanja kot tudi razprave po njih in med okroglo mizo so odprla številna zanimiva vprašanja in raznolike poglede nanje, pa tudi veliko predlogo in rešitev, o katerih bo tekla beseda na podobnih srečanjih v prihodnje.

Objavljamo program in prezentacije predavanj:
Program srečanja
Dr. Andrea Margan: Odkrivanje in potrjevanje poklicnih bolezni po novem pravilniku
Mag. Petra Istenič: Promocija zdravja z vidika davčne zakonodaje
Nataša Musar Mišeljić: Promocija zdravja z vidika nadzora nad uporabo javnih sredstev
Slavko Krištofelc: Promocija zdravja v nadzorih delovne inšpekcije
Iztočnice za okroglo mizo o menedžerski pregledih

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki