Projekti

> Domov > Projekti > Premikamo Evropo – Zdrav življenjski slog
< Nazaj na projekti

Premikamo Evropo – Zdrav življenjski slog

Uvod

Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) v letih 2007-2009 razvila 7. skupno pobudo, ki se je nanašala na z življenjskim slogom povezano promocijo zdravja pri delu (PZD). Pozornosti so bila deležna naslednja področja življenjskega sloga: prehrana, gibanje, obvladovanje stresa in nekajenje.
Projekt se je sofinanciral iz sredstev Evropske komisije, Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov.

Cilj

Cilj projekta je bil povečanje pomena promocije zdravja pri delu po vsej Evropi. Vodilna evropska podjetja, ki so sodelovala v projektu, so bila deležna nepristranske ocene dejavnosti promocije zdravja, hkrati pa so lahko svojo dobro prakso ponudijo kot vzorčni primer vsej Evropi.

Kampanja za izboljšanje z življenjskim slogom povezane promocije zdravja pri delu v Evropi

Pobuda je bila oblikovana kot kampanja, ki je ponujala merila kakovosti za dobro prakso na področju PZD, identificirala primere dobre prakse in jih širila po vsej Evropi.
  1. Sodelujoče članice ENWHP so po obsežnem pregledu obstoječih modelov kakovosti in člankov v strokovnem tisku razvile standarde kakovosti. Na tej podlagi so izdelale orodje za ugotavljanje primerov dobre prakse.
  2. Podjetja/organizacije/ustanove iz držav, ki so sodelovale v projektu Premikamo Evropo, so lahko odgovorila na spletni vprašalnik o zdravju v organizaciji in na ta način ocenila kakovost z življenjskim slogom povezanih programov PZD.
  3. Model za ugotavljanje in izbiro je omogočal sodelovanje podjetij/organizacij/ustanov in izbiro primerov dobre prakse na različnih ravneh. Podjetja/organizacije/ustanove so lahko sodelovala kot »podjetje kampanje Premikamo Evropo«, lahko pa so postala tudi modeli dobre prakse. Primeri dobre prakse na področju PZD, ki so bili najbolj primerni za prenos v druge države, so bili predstavljeni na evropski konferenci, ki je bila aprila 2009 v Perugii.
  4. Zagovorništvo in strategija oblikovanja zavezništva v okviru kampanje je povezala nacionalne interese in skupine strokovnjakov in na ta način okrepila učinek kampanje. Model partnerstva na dveh ravneh in srečanja tako v državah kot na evropski ravni, so omogočila srečanja vseh zainteresiranih s strokovnjaki na področju PZD, kar je okrepilo možnosti za sodelovanje in poglobilo prisotnost na področju PZD.
  5. Uporabili smo različne načine, da smo opozorili na kampanjo (npr. letake, brošure, predstavitve na strokovnih srečanjih, sodelovanje z mediji).
  6. V vsaki državi smo organizirali simpozij o z življenjskim slogom povezani PZD in evropsko konferenco, kar je prispevalo k izmenjavi znanja in izkušenj po Evropi.
Brošura Premikamo Evropo
Kampanja v Sloveniji

Slovenska kampanja se je začela aprila 2007 in je trajala do sredine leta 2009. Pokrovitelj kampanje je bilo Ministrstvo za zdravje, medijski pokrovitelj pa časopis Dnevnik. Na vprašalnik o promociji zdravja na področju spreminjanja življenjskega sloga je odgovorilo več 170 podjetij in organizacij, od katerih sta se dve ustanovi predstavili na zaključni evropski konferenci v italijanski Perugii, in sicer Osnovna šola Vrhnika in Srednja zdravstvena šola Ljubljana.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki